Základní podmínky

Webhosting HZ.CZ poskytovaný zdarma je poskytován především za účelem testování webové prezentace, nových technologií nebo jejich odlaďování do produkčního stavu.

Obsah

 

 • Zákaz provozu webů přímo provozujících nebo podporujících ilegální činnost (nelegální soubory, viry, malware, teroristické útoky, výroby bomb, násilí, výroba a užívaní drog)

 • Zákaz provozu webů s porno obsahem (i legálním)

 • Zákaz provozu webů s nadměrným trafficem (download servery)

 • Zákaz provozu webů s "pharmacy" tématikou

 • Zákaz provozu webů dehonestující, či jinak poškozující osoby, skupiny osob, podnikatelské nebo politické subjekty
Provoz

 

 • Zákaz provozů botnetů

 • Zákaz provozů webů/scriptů zneužívající bezpečnostních chyb na vlastních nebo cizích serverech

 • Zákaz jakéhokoliv provozu generující libovolný typy útoků (DOS, DDOS, hack, crack, ..)

 • Zákaz provozu webů/scriptů poškozujících infrastrukturu hostingu nadměrnou zátěží (stress testy, chybné a neoptimalizované scripty)

Odstavení

 

 • Gransy s.r.o. si vyhrazuje právo okamžitě bez oznámení odstavit weby s težkou nelegální tématikou: dětská pornografie, pharmacy, botnet či jiné útočné scripty

 • Gransy s.r.o. si vyhrazuje právo odstavit služby v případě porušení ostatních pravidel, nedojde-li k nápravě po oznámení.

Záruka

 

 • Gransy s.r.o. neručí za žádné škody způsobené jakoukoliv nefunkčností hostingů u služby poskytované zdarma
 • Gransy s.r.o. neručí za ztrátu dat u služby poskytované zdarma, a vyhrazuje si právo neposkytnout či nevlastnit zálohy k takové službě.

 

Obecné podmínky

Provoz na hostingu služby HZ.CZ se řídí podmínkama služby webhostingu G-Hosting, které si můžete přečíst ZDE